جذب کننده های صوتی

انواع جاذب های صوتی

جذب کننده های صوتی

جذب کننده های صوتی :

هنگامی که میگوییم انرژی صوتی جذب شده است به این معنا است که انرژی صوتی به نوع دیگری از انرژی صوتی تبدیل می شود. تبدیل انرژی معمولا به انرژی گرمایی است و مقدار بسیار کمی به انرژی جنبشی. بر اثر اصطحکاک، مولکول های هوا با سایر مواد در اثر تحریک توسط انرژی صوتی و مقاومت مواد در برابر حرکت و تغییر شکل، انرژی صوتی تبدیل به انرژی گرمایی می شود. بدیهی است که این انرژی حرارتی تولید شده بر حسب وات بسیار ناچیز است. قابل توجه است که مفهوم جذب انرژی صدا، تباهی و تبدیل شدن آن به گرما است. هنگامی که پرتو صوتی به سطحی برخورد کند مقداری از انرژی آن جذب می شود. به همین دلیل در مکانی که سطوح داخلی آن با جذب کننده های صوتی پوشانده شده اند برگشت صدای ناچیزی وجود دارد و شنونده فقط صدای مستقیم را دریافت می کند.

ضریب جذب عبارت است از نسبت انرژی صوتی جذب شده به کل انرژی صوتی که پخش شده است. بهترین ماده برای جذب صوت دارای ضریب جذب ۱ میباشد که عملا در طبیعت وجود ندارد. به طور کلی سطوحی که دارای ضریب جذب بزرگتر از ۰٫۵ باشد سطوح جذب کننده و سطوحی که دارای ضریب جذب کمتر از ۰٫۲ باشد سطوح بازتابنده گویند.

سطوح جذب کننده در انواع مختلف وجود دارد که به شرح زیر میباشد.

جذب کننده های الیافی یا متخلخل:

جذب کننده های متخلخل مانند، پشم های معدنی، الیاف و فوم ها از پرکاربردترین جذب کننده ها هستند. کارایی جذب کننده های الیافی در فرکانس های بالا با طول موج پایین بهتر است. ضخامت جذب کننده ها باید از نصف مقدار طول موج بیشتر باشد. این گونه جذب کننده ها دارای خواص مناسبی به شرح زیر میباشد.

ضریب جذب جسم الیافی با افزایش فرکانس بیشتر می شود.

ضریب جذب برای فرکانس های پایین به ضخامت زیاد اجسام الیافی و کم بودن فشردگی آن بستگی دارد. چنانچه صفحات الیافی با یک فاصله ای از دیوار نصب گردند تاثیر یک جذب کننده ضخیم را خواهند داشت. بیشترین تاثیر زمانی خواهد بود که فاصله دیوار تا مرکز جذب کننده از نصف مقدار طول موج بیشتر باشد.

 

جذب کننده های پوسته ای:

این گونه از جذب کننده ها هم به صورت ورقه های انعطاف پذیر موجود هستند و هم به صورت صفحات سخت از جنس تخته سه لایی، نئوپان و فیبر و … بیشترین کاربرد این نوع جذب کننده ها در فرکانس های پایین می باشد. اگر در پشت این صفحات از صفحات جذب صدای الیافی استفاده شود بالاترین راندمان را خواهند داشت. در هنگام نصب این گونه صفحات باید توجه داشت که اگر بدون فاصله از دیوار نصب شوند به عنوان یک بازتابنده صوتی عمل خواهند کرد.

 

جذب کننده های حفره ای:

این نوع از جذب کننده ها مخازن کوچکی از هوا هستند که با یک روزنه با سطح دیوار ارتباط برقرار می کنند. در این نوع از جذب کننده های صوتی هوای داخل حفره به صورت ارتجاعی عمل می کند. این نوع جذب کننده ها حفره ای در محدوده طیف کوچکی از فرکانس ها ضریب جذب بسیار بالایی را دارا هستند. استفاده از جذب کننده های الیافی در قسمت روزنه جذب کننده می تواند آن را تقویت کند. از این نوع از جذب کننده ها در استدیوهای رادیویی و تلوزیون استفاده می شود.

جذب کننده های روزنه دار:

در این نوع از جذب کننده ها از سه نوع جذب کننده های ذکر شده استفاده می شود. جنس صفحات می تواند از MDF، نئوپان، چوب، فلز و …. است. در استخرهای سرپوشیده که رطوبت و تاثیر آب کلردار مانع از به کار بردن مصالح عادی می شود از این نوع از جذب کننده ها استفاده می شود.

 

جذب کننده های صوتی در سالن:

با استفاده از نرم افزارهای آکوستیکی و الکتروآکوستیکی (EASE  و ODEON ) می توان فهمید که در کدام یک از قسمت های سالن نیاز به تقویت صدا می باشد و در کدام قسمت باید از صفحات جاذب صدا استفاده کرد. به دلیل وجود فرکانس های مختلف در سالن باید برای انواع آنها کارهای مختلفی انجام داد