مهندس مشاور سالن های همایش دانشگاه علوم پایه دامغان

سالن اصلی دانشگاه علوم پایه به ظرفیت ۱۰۰۰ نفر و ۳ سالن جانبی

مهندس مشاور سالن های همایش دانشگاه علوم پایه دامغان

سالن اصلی دانشگاه دامغان به ظرفیت ۱۰۰۰ نفر و دارای ۳تا سالن جانبی
سیستم پخش و ضبط تصویر: Panasonic ژاپن
سیستم پخش صوت: JBL آمریکا
سیستم نور تخصصی: Sagitter ایتالیا
مکیسر صدا: Sound Craft انگلستان
میکروفون: AKG اتریش
پرده اکران: ORAY فرانسه
موکت: Sisal بلژیک
صندلی: رضکو