مهندس مشاورسالن آمفی تئاتر پالایش گاز پارسیان

مهندس مشاور سالن آمفی تئاتر۵۰۰ نفره پالایش گاز پارسیان عسلویه مهر

مهندس مشاورسالن آمفی تئاتر پالایش گاز پارسیان

مهندس مشاور سالن۵۰۰ نفره پالایش گاز پارسیان
سیستم ضبط و پخش تصویر: Panasonic ژاپن
سیستم پخش صوت: RCF ایتالیا
سیستم نور تخصصی: DTS ایتالیا
میکسر صدا: Allen & Heath انگلستان
میکروفون ها: Sennheiser آلمان
پرده اکران: ORAY فرانسه
موکت:Sisal بلژیک
صندلی: سینا صنعت