مهندس مشاورسالن آمفی تئاتر ۱۰۰۰ نفره هلال احمر زنجان

سالن همایش هلال احمر استان زنجان

مهندس مشاورسالن آمفی تئاتر ۱۰۰۰ نفره هلال احمر زنجان